Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

 • Διαβατήριο για βιώσιμη ανάπτυξη οι ΤΠΕ
 • Συνεχής διεύρυνση του ψηφιακού οικοσυστήματος με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη


 • Τα όρια του ψηφιακού οικοσυστήματος διευρύνονται διαρκώς, με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη ανά το παγκόσμιο. Η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτάχυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, ενώ εξελίξεις όπως Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing, Τεχνητή Νοημοσύνη, Κβαντικές Τεχνολογίες, και Δίκτυα 5G μεταμορφώνουν ριζικά τον τρόπο που συναλλασσόμαστε και συναναστρεφόμαστε καθημερινά.

  Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την 51η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου, οπόταν και ιδρύθηκε το 1865 η Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση, γνωστή σήμερα ως Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). Για το έτος 2020, η ΔΕΤ έχει υιοθετήσει το θέμα: «Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)», με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας και του ρόλου των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  Στο παγκόσμιο αυτό πλαίσιο των ΗΕ αναγνωρίζεται ότι, η ευρεία χρήση των ΤΠΕ και η παγκόσμια διασύνδεση προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανθρώπινης προόδου και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, είτε αυτό βασίζεται σε γεωγραφικές, ηλικιακές, έμφυλες ή κοινωνικές παραμέτρους. Παράλληλα, επισημαίνονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι «έξυπνες» λύσεις που βασίζονται στις ΤΠΕ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, προωθώντας συγκεκριμένα τους πέντε στρατηγικούς στόχους της Ατζέντας 2030, δηλαδή την Ανάπτυξη (Growth), την Καθολική Συμμετοχή (Inclusiveness), τη Βιωσιμότητα (Sustainability), την Καινοτομία (Innovation) και τη Συνεργασία (Partnership).

  Εξάλλου, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υιοθέτηση της Πράσινης Συμφωνίας, στην οποία υπογραμμίζεται η καίρια σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη μετατροπή τους σε ευκαιρίες στην πορεία μετάβασης σε μία σύγχρονη, αποδοτική, βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία.

  Με σύμμαχο τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για άμεση υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, ως εργαλείο επανεκκίνησης της οικονομίας και επίτευξης συνθηκών μακροχρόνιας ανάπτυξης στη μετα-πανδημία εποχή.