Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής


22/06/2020

Covid-19 Call for Expression of Interest
(COVID EoI 04/2020)
Research Activity and Development of Innovative Approaches & Solutions

18/06/2020

Υποβολή Δηλώσεων Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «COVID Expression of Interest» (COVID EoI 04/2020)

11/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Πιστοποιητικό Καινοτόμου Επιχείρησης

04/06/2020

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στους διαγωνισμούς Galileo Masters and Copernicus Masters

Σχετικές Συνδέσεις