logo


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 24.11.2020

Δρ. Στέλιος Δ Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΥΦΕΚΨΠ


Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στο σημερινό συνέδριο και συγκεκριμένα στην ανοικτή συζήτηση με θέμα: η Δυναμική της Τεχνολογίας στον Ασφαλιστικό Χώρο.

Αγαπητοί φίλοι,

Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Η έξαρση της πανδημίας Covid19 αποτελεί μεν πρωτίστως μια παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, έχει όμως επηρεάσει βαθύτατα και κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και οικονομικής δραστηριότητας. Εντούτοις, η πανδημία έχει επιφέρει και μία – τολμώ να πω - θετική και άκρως σημαντική εξέλιξη, επιταχύνοντας ραγδαία τον ρυθμό υιοθέτησης και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις δομές και τον τρόπο λειτουργίας κάθε οργανισμού, και μεταβάλλοντας δραστικά τη σχέση κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών.

Είναι γεγονός πως η τεχνολογία αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όλων μας κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. Θωράκισε επαρκώς κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να μαθαίνουμε, να επικοινωνούμε και να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τις ανάγκες της κοινωνίας. Διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της δημόσιας υγείας. Η τεχνολογία όμως δεν αποτελεί απλά εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για μία βιώσιμη οικονομία και μία εύρωστη κοινωνία, ικανή να ανταποκριθεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, προάγει την εκπαίδευση και το επιχειρείν, τονώνει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών. Και ειδικότερα μπροστά σε μία παγκόσμια οικονομία που έχει κλονιστεί εκ θεμελίων αλλά και ένα αβέβαιο μέλλον όπου κανείς δεν μπορεί να αξιολογήσει ούτε το βάθος ούτε τη διάρκεια της κρίσης. Η επένδυση, λοιπόν, στη ψηφιακή υποδομή έχει μετατραπεί από προτεραιότητα σε αναγκαιότητα.

Η επόμενη μέρα για τον καθένα από μάς εξαρτάται άμεσα από τα αντανακλαστικά που επιδεικνύουμε έναντι στις εξελίξεις, αλλά και ευρύτερα από τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας. Όλες οι επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς θα πρέπει να προβούν σε επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τόσο όσον αφορά την εσωτερική τους λειτουργία, όσο και την σχέση με πελάτες και συνεργάτες, εστιάζοντας όχι μόνο σε μέτρα επιβίωσης, αλλά και μόνιμης προσαρμογής σε μία νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από ανάγκη για ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Ως κράτος, κύριο μέλημά μας είναι η λήψη μέτρων για αντιστάθμιση της οικονομικής επιβράδυνσης, διασφάλιση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου και διαμόρφωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει την άνθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να διευκολύνει τόσο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και τις συναλλαγές τους με το κράτος και τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε δυναμικά με έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η δικαιοσύνης, καθώς και με τη συνεχή ψηφιοποίηση διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες σύντομα θα ενοποιηθούν σε μία νέα, δυναμική και εύχρηστη ψηφιακή πύλη, που θα αποτελεί και το κεντρικό σημείο επαφής και συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο. Έχουμε ήδη θεσμοθετήσει την ηλεκτρονική υπογραφή, ενώ περί τα τέλη του χρόνου αναμένεται η ψήφιση από τη Βουλή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για σκοπούς πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το έργο των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, που θα επιτρέπει πλέον την ηλεκτρονική διεκπεραίωση κάθε λογής εργασιών και συναλλαγών, είτε στο εσωτερικό είτε σε διασυνοριακή βάση, με ευκολία, ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια.

Επιπλέον, προχωρούμε με την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων δημόσιων υπηρεσιών κομβικής σημασίας για την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως ο Έφορος Εταιρειών και το Τμήμα Φορολογίας. Μέσω της μείωσης του χρόνου που απαιτείται για συναλλαγές και της ελαχιστοποίησης της ανάγκης για φυσική παρουσία, αυξάνεται η παραγωγικότητα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ενώ μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και ο διοικητικός φόρτος. Μέσω μίας σύγχρονης και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης και ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μοντέλου, καθιερώνεται, επίσης, ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων, το οποίο μεταφράζεται σε ενδυνάμωση της αγοράς, επενδύσεις και προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τηλεπικοινωνίες και η συνδεσιμότητα αποτελούν προϋπόθεση για την επιχειρηματική δραστηριότητα, στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στην προώθηση ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, σε ανταγωνιστικές τιμές, καθώς στην ανάπτυξη και εμπορική λειτουργία δικτύων 5G, για τα οποία η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως τεχνητή νοημοσύνη, big data, blockchain και internet of things, αναμένεται να επιφέρει επαναστατικές αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών. Τέλος, υψηλά στις προτεραιότητές μας κατατάσσεται και η ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας μας, αλλά και του γενικού πληθυσμού, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να αξιοποιούν κατάλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και σε κάθε τους συναλλαγή με το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Κυρίες και κύριοι,

Ο κόσμος μετασχηματίζεται με ραγδαίους ρυθμούς και εμείς καλούμαστε συνεχώς να ανταποκριθούμε σε νέα δεδομένα. Παρά την γενικότερη αβεβαιότητα και το επισφαλές μέλλον που διαμορφώνεται στο παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό ρεύμα, θεωρώ πως ο ασφαλιστικός τομέας αλλά και ευρύτερα η κυπριακή οικονομία έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τη δυναμική που παρουσίαζαν τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία αποτελεί όπλο στις προσπάθειές μας. Αυτό που θα ήθελα, όμως, να τονίσω, κλείνοντας, είναι πως το εθνικό μας στοίχημα δεν είναι η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων. Ο πραγματικός μετασχηματισμός, συντελείται σε επίπεδο κοινωνίας. Προϋποθέτει τη συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη νέων δυνατοτήτων, και βασίζεται στην ανάπτυξη μίας κοινωνίας που να αποδέχεται, να στηρίζει, και να επιζητεί την αλλαγή σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ.
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.docx