Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής ΠολιτικήςΝέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στους Διαγωνισμούς Galileo Masters and Copernicus Masters, που αφορούν ανάπτυξη ιδεών, υπηρεσιών και εφαρμογών που χρησιμοποιούν δεδομένα από τα Διαστημικά Προγράμματα της Ε.Ε (Galileo, Egnos, Copernicus, κ.α).

Τα εν λόγω προγράμματα αφορούν ετήσιους διαγωνισμούς που σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν τη δημιουργία εφαρμογών, υπηρεσιών και νεών ιδεών που χρησιμοποιούν δεδομένα και τεχνολογία από το Galileo, Egnos, Copernicus, καθώς και άλλα διαστημικά προγράμματα, προς όφελος της κοινωνίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νεοφυείς εταιρείες και μη, φοιτητές, ερευνητές, κέντρα αριστείας, κοινοπραξίες προσώπων ή οντοτήτων, ιδιώτες, κ.τ.λ. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα ανέρχονται σε €158.000 ευρώ ενώ υπάρχουν σημαντικά βραβεία μη χρηματικής μορφής, όπως EΟ Data Vouchers αξίας €315.000 ευρώ, In-kind Performances αξίας €643.400 ευρώ καθώς και Galileo Incubation αξίας €372.000 ευρώ.

Οι οργανισμοί που έχουν θεσμοθετήσει τα βραβεία είναι οι ακόλουθοι: European Space Agency (ESA), DG DEFIS, European Commission, BayWa, European GNSS Agency (GSA), German Aerospace Center (DLR), German Remote Sensing Data Center (DFD), German Aerospace Center (DLR), European Affairs, Planet, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI),Airbus Defence and Space.

Για περαιτέρω πληροφορίες στις ιστοσελίδες: https://galileo-masters.eu/apply/ και https://copernicus-masters.com/apply/.