logo


Τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) για την Κύπρο, για την περίοδο 2023-2030 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 30 Μαρτίου 2023, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η ΣΕΕ εντοπίζει και αναλύει τους τομείς προτεραιότητας όπου η Κύπρος διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορούν να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης της οικονομίας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσα από επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ). Η ΣΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής Στρατηγικής για την Ε&Κ του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια ετοιμασίας της, και αποτελεί εκ των προτέρων προϋπόθεση (ex-ante conditionality) για την αξιοποίηση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στον τομέα της Ε&Κ.

Την εκπόνηση μελέτης για την επικαιροποίηση της ΣΕΕ ανέλαβε το Technopolis group. Η μελέτη βασίστηκε σε οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, πρωτοβουλίες και προγράμματα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στις δυνατότητες, ανάγκες και προκλήσεις του εγχώριου οικοσυστήματος Ε&Κ. Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις και εισηγήσεις των φορέων του οικοσυστήματος Ε&Κ. Τα αποτελέσματα της μελέτης έτυχαν αξιολόγησης και έγκρισης από το ΥΕΚΨΠ.

Οι τομείς προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη ΣΕΕ για την περίοδο 2023-2030 διακρίνονται σε 4 ενότητες, ως ακολούθως:
    Ø Ενότητα Α – Τεχνολογικές προτεραιότητες (Technological priority areas): περιλαμβάνουν τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και τα Καινοτόμα Υλικά
    Ø Ενότητα Β – Οικοσυστήματα (Ecosystems): περιλαμβάνουν τους τομείς της Αγροδιατροφής, της Ναυτιλίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
    Ø Ενότητα Γ – Αναδυόμενες προτεραιότητες/οικοσυστήματα (Emerging ecosystems): επί του παρόντος περιλαμβάνουν μόνο τον τομέα του Διαστήματος
    Ø Ενότητα Δ – Τομείς καταλύτες (Enablers): περιλαμβάνουν τους τομείς της Υγείας και του Περιβάλλοντος