logoΟ Υφυπουργός ΕΚΨΠ, Κυριάκος Κόκκινος στην Ενδιάμεση Υπουργική Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

· Το διάστημα κινητήρια δύναμη για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης

· Υπογραφή Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS+) μεταξύ του ΕΟΔ και της Κυπριακής Δημοκρατίας


Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος, στην Ενδιάμεση Υπουργική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος-ΕΟΔ (European Space Agency ESA), IMM2021, που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Στα πλαίσια της Συνόδου, συζητήθηκαν οι στρατηγικές επιδιώξεις και οι μελλοντικές πρωτοβουλίες του οργανισμού στον τομέα του διαστήματος. Παράλληλα, έλαβαν χώρα προπαρασκευαστικές εργασίες εν όψει των επερχόμενων Space Summit 2022 (24-25/10, Rotterdam) και της Υπουργικής Συνόδου για το Διάστημα, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2022.

Σε παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο Υφυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του για το Σχέδιο Ψηφίσματος του Συμβουλίου του ΕΟΔ με θέμα την «Επιτάχυνση της αξιοποίησης του διαστήματος στην Ευρώπη» και υπογράμμισε ότι συμμερίζεται πλήρως την «Ατζέντα 2025» του ΕΟΔ, ως οδικού χάρτη για τη διατήρηση και την επέκταση του δραστηριοτήτων της Ευρώπης στον τομέα, με στόχο την αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών για σκοπούς κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Ο κ. Κόκκινος σημείωσε ότι οι πέντε προτεραιότητες υψηλού επιπέδου που παρουσιάζονται στην «Ατζέντα 2025» αποτελούν πυξίδα για τη μελλοντική μας δράση, καθώς και μία μοναδική ευκαιρία να συνεισφέρουμε συλλογικά στη δημιουργία μίας ανθεκτικής, πράσινης, ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης. Τόνισε τον κομβικό ρόλο του ΕΟΔ καθώς και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον κανονισμό για το Διαστημικό πρόγραμμα της Ευρώπης για τα έτη 2021-2017, με τη θέσπιση του οποίου η Ευρώπη ενισχύει την ασφάλεια και την αυτονομία της, αποκτώντας ισχυρότερο ρόλο ως ηγετικός παράγοντας στον διαστημικό τομέα και διασφαλίζοντας τα μέγιστα οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία της.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υφυπουργός υπέγραψε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS+) μεταξύ του ΕΟΔ και της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), επαναβεβαιώνοντας την πολιτική βούληση και δέσμευση για την ανάπτυξη του τομέα της διαστημικής τεχνολογίας στην Κύπρο. «Με τη νέα αυτή συμφωνία (διάρκειας 3-5 ετών)», δήλωσε ο Υφυπουργός, «συνδέουμε την Κύπρο με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Οργανισμού και την προετοιμάζουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για το επόμενο βήμα, την προσχώρηση της Κύπρου στον ΕΟΔ ως Associate Member». «Η εξέλιξη αυτή», πρόσθεσε, «θα συμβάλει καθοριστικά στην ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στη διαστημική επανάσταση, η οποία, σε συνάρτηση με τις ευρύτερες δράσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ), μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο».

Όσον αφορά σχετικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο, ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του πως η Κύπρος εργάζεται για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα, καθώς και για την ετοιμασία νομοθεσίας για την εξουσιοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και την καταχώριση διαστημικών αντικειμένων στο εθνικό μητρώο, σημειώνοντας την πρόοδο που κατέγραφε η Κύπρος στον τομέα κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΔ και της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), καθώς και την προοπτική που αναδύεται με την ανανέωση της συμφωνίας.

Πολλά διαστημικά έργα χρηματοδοτούνται ήδη από εθνικούς πόρους μέσω του τρέχοντος προγράμματος PECS (Σχέδιο για Ευρωπαϊκά Συνεργαζόμενα Κράτη), υπό την καθοδήγηση του ΕΟΔ, με τον αριθμό συμμετοχών και την ποιότητα των προτάσεων να ενισχύονται συνεχώς, ως ένδειξη των δυνατοτήτων της χώρας μας όσον αφορά τις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές. Η Συμφωνία ECS+ θα επιτρέψει στην Κύπρο να αποδώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της βιομηχανικής της ικανότητας και στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα, καθώς και να επενδύσει στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας επιστημόνων που απαιτείται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.