Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής


05/03/2020

Ομιλία Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκου Κόκκινου
Ημερίδα «Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη»

Περισσότερα...

28/02/2020

Χαιρετισμός Υφυπουργού Έρευνας, Τεχνολογίας και Ψηφιακής Πολιτικής κατά την Τελετή Διαβεβαίωσης, 28.02.2020

Περισσότερα...