logo


Τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) για την Κύπρο, για την περίοδο 2023-2030 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 30 Μαρτίου 2023, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η ΣΕΕ εντοπίζει και αναλύει τους τομείς προτεραιότητας όπου η Κύπρος διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορούν να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης της οικονομίας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσα από επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ). Η ΣΕΕ αποτελεί εκ των προτέρων προϋπόθεση (ex-ante conditionality) για την αξιοποίηση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στον τομέα της Ε&Κ.

Με οδηγίες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για επικαιροποίηση της ΣΕΕ της Κύπρου, στο Technopolis group. Η μελέτη έλαβε υπόψη (α) τα συμπεράσματα παλαιότερης μελέτης του Technopolis group για την ενδιάμεση αξιολόγηση του εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την Ε&Κ «RESTART 2016-2020» και για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Ε&Κ για την περίοδο 2014-2020 «Ορίζοντας 2020», (β) οριζόντιες και τομεακές πολιτικές καθώς επίσης και πρωτοβουλίες και προγράμματα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και (γ) τις δυνατότητες, ανάγκες και προκλήσεις του εγχώριου οικοσυστήματος Ε&Κ. Για το σημείο (γ), ακολουθήθηκε διαδικασία «Συμμετοχικού Σχεδιασμού» (Entrepreneurial Discovery Process), κατά την οποία δημιουργήθηκαν 5 θεματικές «ομάδες εστίασης», με τη συμμετοχή φορέων του οικοσυστήματος Ε&Κ. Επιπλέον, συλλέχθηκαν απόψεις, μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, από φορείς και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε ερευνητικά έργα του RESTART 2016-2020 και του Ορίζοντα 2020. Το ΥΕΚΨΠ και το ΙδΕΚ συμμετείχαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έτυχαν αξιολόγησης και έγκρισης από το ΥΕΚΨΠ.

Οι τομείς προτεραιότητας με προστιθέμενη αξία στην οικονομία και στην κοινωνία που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη ΣΕΕ για την περίοδο 2023-2030 διακρίνονται σε 4 ενότητες, ως ακολούθως:

    Ø Ενότητα Α – Τεχνολογικές προτεραιότητες (Technological priority areas): περιλαμβάνουν τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και τα Καινοτόμα Υλικά
    Ø Ενότητα Β – Οικοσυστήματα (Ecosystems): περιλαμβάνουν τους τομείς της Αγροδιατροφής, της Ναυτιλίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
    Ø Ενότητα Γ – Αναδυόμενες προτεραιότητες/οικοσυστήματα (Emerging ecosystems): επί του παρόντος περιλαμβάνουν μόνο τον τομέα του Διαστήματος
    Ø Ενότητα Δ – Τομείς καταλύτες (Enablers): περιλαμβάνουν τους τομείς της Υγείας και του Περιβάλλοντος
Σε κάθε τομέα προτεραιότητας προσδιορίστηκαν περιοχές εστίασης.

Η ΣΕΕ για την περίοδο 2023-2030 εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής Στρατηγικής για την Ε&Κ του ΥΕΚΨΠ (Πυλώνας Δ «Τομεακές Προτεραιότητες») και αποτελεί την κυριότερη δράση της μεταρρύθμισης 1 της ενότητας 3.2 («Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία») του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (ΣΑΑ). Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Ε&Κ 2030 του ΥΕΚΨΠ, η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια ετοιμασίας της, θα περιλαμβάνει επίσης Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένα μέτρα/ δράσεις για κάθε Πυλώνα Στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένου του Πυλώνα Δ «Τομεακές Προτεραιότητες».
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2023-2030.pdf