Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής


07/08/2020

Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020)

21/07/2020

Σε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας συμμετείχε ο Υφυπουργός Κυριάκος Κόκκινος

14/07/2020

Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων 5G

13/07/2020

Δημιουργία προφίλ στην υπηρεσία CY login της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αριάδνη

Σχετικές Συνδέσεις