Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής


12/10/2020

Διαδικτυακή Ημερίδα: Implementation of the European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in the Framework of the Digital Europe Programme – Participation of Cyprus

29/09/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Τοπικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs-DIHs)

29/09/2020

Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020)

23/09/2020

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για μεταστέγαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Σχετικές Συνδέσεις