logo


Ως βασικές προτεραιότητες του Υφυπουργείου έχουν τεθεί η τροφοδότηση του οικοσυστήματος με κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η δημιουργία νέων, η αναβάθμιση υφιστάμενων και η αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδομών καθώς και η διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου για την πολιτική Ανοικτής Επιστήμης για την αποτελεσματική διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (Ερευνητές), το Υφυπουργείο επεξεργάζεται τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την εκπαίδευση και τη διευκόλυνση της εργοδότησης των ερευνητών καθώς επίσης τη διαμόρφωση κινήτρων για τον επαναπατρισμό και προσέλκυση διακεκριμένων ερευνητών από το εξωτερικό. Το πλαίσιο αναμένεται να περιλαμβάνει επίσης μέτρα πολιτικής και χρηματοδοτικά προγράμματα για την καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότερα στους τομείς που εντοπίζεται έλλειψη δεξιοτήτων.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων του κράτους σε ερευνητικούς οργανισμούς, Ερευνητικές Υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την παραγωγή γνώσης και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό, το Υφυπουργείο έχει ετοιμάσει συγκεκριμένο «Πλάνο Δράσης» για την βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών Ερευνητικών Υποδομών και τη διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων σε υφιστάμενες ή νέες Ερευνητικές Υποδομές, το οποίο περιλαμβάνει σειρά από παρεμβάσεις, μέτρα/δράσεις και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της συνεργασίας και αξιοποίησης/χρήσης των ερευνητικών υποδομών από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτικά, προωθείται και η δημιουργία «Ψηφιακού εργαλείου/ Πλατφόρμας», για καταγραφή του ερευνητικού εξοπλισμού και των ερευνητικών υποδομών, και η οποία θα υποστηρίζει διαδικασίες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών των ερευνητικών οργανισμών με το οικοσύστημα. Παράλληλα προωθείται η διαμόρφωση «Μηχανισμού αξιολόγησης αιτημάτων» για τη δημιουργία νέων και επέκταση/αναβάθμιση υφιστάμενων Ερευνητικών Υποδομών και επιστημονικού εξοπλισμού.

Πρόσθετα, έχει διαμορφωθεί «Μηχανισμός Παρακολούθησης και Στήριξης της λειτουργίας Κέντρων Αριστείας» που λειτουργούν στην Κύπρο για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Ο Μηχανισμός περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της συνεργασίας, της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας καθώς και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα στοχεύει στην αξιοποίηση της ερευνητικής τους ικανότητας για προώθηση καινοτόμων λύσεων σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που άπτονται ευρύτερων πολιτικών των Υπουργείων και υπηρεσιών του κράτους.


Εθνική Πολιτική Ανοικτής Επιστήμης