logo


Προγράμματα χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας προσφέρονται μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ενώ σχεδιάζονται υπό την καθοδήγηση του Υφυπουργείου.

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ για την περίοδο 2021–2027 με φιλοσοφία τις στοχευμένες επενδύσεις, κτίζουν πάνω σε ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας και στοχεύουν στην έμπρακτη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη δημιουργία νέας βιομηχανίας διττής χρήσης και στην πράσινη, γαλάζια και ψηφιακή μετάβαση και ανάπτυξη. Τα Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – Το Αύριο» και το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» και χωρίζονται σε πέντε πυλώνες:

    · Διεθνοποίηση
    · Έρευνα
    · Συνεργασία & Μεταφορά Γνώσης
    · Καινοτομία
    · Ενδυνάμωση Δομών και Ικανοτήτων

Τα προγράμματα για κάθε πυλώνα θα ανακοινώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2021 – 2027 σε ξεχωριστές προσκλήσεις.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του οικοσυστήματος, η ενδυνάμωση της ερευνητικής αριστείας και η παραγωγή γνώσης που θα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας. Μέσα από τα προγράμματα, θα ενισχυθεί επίσης η καινοτόμος επιχειρηματικότητα με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, η διεύρυνση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα της νέας γενιάς καθώς και η ανάπτυξη και αναβάθμιση των ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών. Τέλος, τα προγράμματα εστιάζονται στις προσπάθειες για συνεργασίες μεταξύ του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και υποστηρίζεται η μεταφορά γνώσης και κατ’ επέκταση η εμπορική αξιοποίησή της. Ψηλά στις στοχεύσεις βρίσκονται ακόμη, η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και η αύξηση του αριθμού των εταιρειών που καινοτομούν καθώς επίσης και η καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας.

Πρόσθετα, το ΙδΕΚ παρέχει τεχνική υποστήριξη για την συμμετοχή κυπριακών φορέων και ερευνητών στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027. Αξίζει να σημειωθεί πως η Κύπρος κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα στο πρόγραμμα της ΕΕ για Ε&Κ Ορίζοντας 2020, αντλώντας τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν απορρόφηση κονδυλίων στην ΕΕ. Μέσω των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και του εθνικού δικτύου σημείων επαφής, που διαχειρίζεται το ΙδΕΚ, στοχεύουμε στη διατήρηση και διεύρυνση της επιτυχίας της Κύπρου στο νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027.