Οffice of the Commissioner for Administration and Human Rights

Οffice of the Commissioner for Administration and Human Rights


SUBMIT A COMPLAINT

Personal Information

Who or what does your complaint concern *: (τα στοιχεία που συμπληρώσετε πιο κάτω θα καθορίσουν την πιθανότητα προώθησης του παραπόνου στον αρμόδιο λειτουργό)

Other Organisation (please specify):


Private Sector:

Other (individual or general) matter – Please specify:Answer the following questions


How do you know about the Office of the Commissioner for Administration and Human Rights?

Other (please specify):IMPORTANT INFORMATION THAT NEED ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Οffice of the Commissioner for Administration and Human Rights

Era House, Διαγόρου 2, 1097, Λευκωσία
Αρ. Τηλ.: 22 40 55 00 / 22 40 55 01
Αρ. Φαξ.: 22 67 28 81


* Υποχρεωτικά πεδία
** Τα στοιχεία αυτά ζητούνται κυρίως για στατιστικούς σκοπούς
Σε περίπτωση που η συμπλήρωση του εντύπου διαρκέσει πολύ ή παραμείνει σε αδράνεια, είναι πιθανόν αυτό να μην υποβληθεί επιτυχώς. Σε τέτοια περίπτωση, μετά από την υποβολή, θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους «this website is not found» και το έντυπο θα χρειαστεί να συμπληρωθεί εκ νέου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σημείωση 1: Σύμφωνα με το νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 Ν. 138(I)/2001, τα προσωπικά στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση.

Back To Top

Έχετε αποταθεί ξανά στο Γραφείο μας για το ίδιο θέμα;