Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Προσωπικά Στοιχεία


Ποιόν ή τι αφορά το παράπονο σας; * (τα στοιχεία που συμπληρώσετε πιο κάτω θα καθορίσουν την πιθανότητα προώθησης του παραπόνου στον αρμόδιο λειτουργό)


Ιδιωτικό Τομέα:

Άλλο (ατομικό ή γενικό θέμα -διευκρινίστε)Απάντησε στα πιο κάτω


Πώς γνωρίζετε για το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως;

Άλλο (διευκρινίστε)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Era House, Διαγόρου 2, 1097, Λευκωσία
Αρ. Τηλ.: 22 40 55 00 / 22 40 55 01
Αρ. Φαξ.: 22 67 28 81


* Υποχρεωτικά πεδία
** Τα στοιχεία αυτά ζητούνται κυρίως για στατιστικούς σκοπούς
Σε περίπτωση που η συμπλήρωση του εντύπου διαρκέσει πολύ ή παραμείνει σε αδράνεια, είναι πιθανόν αυτό να μην υποβληθεί επιτυχώς. Σε τέτοια περίπτωση, μετά από την υποβολή, θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους «this website is not found» και το έντυπο θα χρειαστεί να συμπληρωθεί εκ νέου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σημείωση 1: Σύμφωνα με το νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 Ν. 138(I)/2001, τα προσωπικά στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση.

Back To Top