logo

Το έργο CY-EBSI και η σημασία του στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Τον Μάιο του 2021 ξεκίνησε το έργο “CY-EBSI – Establishment of EBSI node(s) in Cyprus”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση Συνδέοντας της Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιακή διασύνδεση των κρατών-μελών της Ε.Ε. με κοινές ψηφιακές υποδομές, για να διευκολύνεται η επικοινωνία, μεταξύ τόσο των κρατών-μελών μεταξύ τους όσο και μεταξύ των κρατών μελών και της Ε.Ε. Μέσα στους φορείς που δύναται να εκμεταλλευτούν την υποδομή και να ενσωματώσουν τις υπηρεσίες τους είναι και οι ημικρατικοί φορείς, οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου (π.χ. δημόσια πανεπιστήμια, τοπικές αρχές κλπ) καθώς και ιδιωτικοί φορείς που θα συμβληθούν με αυτή. Φυσικά στο επίκεντρο όλων είναι ο πολίτης, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές, όντας βέβαιος για την ασφάλεια επικοινωνίας και την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων.

Υποδομές όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-Invoicing), η ηλεκτρονική παράδοση (e-Delivery), η ηλεκτρονική μετάφραση (e-Translation), η ηλεκτρονική Ταυτοποίηση (e-ID), η ηλεκτρονικές υπογραφές (e-Signature) , το EBSI και άλλα, έχουν σκοπό να ενοποιήσουν τις ψηφιακές υποδομές κάθε κράτους και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί εθνικές και διεθνικές κοινοπραξίες για να υλοποιήσουν τις ψηφιακές υποδομές στη χώρα τους.

Πολλοί κυπριακοί δημόσιοι φορείς έχουν συμμετέχει και έχουν αξιοποιήσει κονδύλια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναβάθμιση των συστημάτων τους.

Τι είναι το blockchain και το EBSI;

Με μια λέξη, το blockchain είναι το μέλλον. Είναι η τεχνολογία η οποία μεταμορφώνει την κοινωνία μας και έχει επηρεάσει τον τομέα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών περισσότερο από κάθε άλλο τα τελευταία χρόνια. Είναι η τεχνολογία πίσω από τα κρυπτονονομίσματα όπως το Blockchain και το Ethereum, πίσω από την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας πολλών προϊόντων (όπως τα τρόφιμα), τη ψηφιακή ψηφοφορία (όπου έχει εφαρμοστεί), συμβολαιογραφικές πράξεις και οπουδήποτε χρειάζεται να αποκλειστεί το περιθώριο απάτης ή νοθείας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το European Blockchain Partnership χτίζουν την Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain (EBSI), επιδιώκοντας να εφαρμόσουν την τεχνολογία blockchain σε υπηρεσίες βασισμένες σε ευρωπαϊκές αξίες που θα εξυπηρετεί τους ευρωπαίους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/EBSI

To EBSI βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η όμως έχει προσδιορίσει κάποιους τομείς (use cases) οι οποίοι έχουν να επωφεληθούν τα μέγιστα από το Blockchain, όπως για παράδειγμα


  1) η Ταυτότητα (Ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου),

  2) τα Πτυχία/Διπλώματα

  3) Ιχνηλασιμότητα/Συμβολαιογραφικές Πράξεις κ.α.


Και άλλα.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΣΥΜΒΟΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή ενός μοντέλου Ταυτότητας στην Ευρώπη, που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να ελέγχουν τη χρήση της ταυτότητάς τους, πέρα από τα σύνορα της χώρας τους, σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

π.χ. Για πολίτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι και να διαχειριστούν τα διαπιστευτήριά τους διασυνοριακά.

Οι πολίτες αποκτούν ψηφιακό έλεγχο των εκπαιδευτικών τους διαπιστευτηρίων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος επαλήθευσης και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη στη γνησιότητα των εγγράφων.

π.χ. Για φοιτητές/νέους επαγγελματίες που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για Πτυχίο/δουλειά και να διαχειριστούν τα εκπαιδευτικά τους διαπιστευτήρια.

Η δύναμη του blockchain αξιοποιείται για τη δημιουργία αξιόπιστων «σταδίων» ψηφιακών ελέγχων, την αυτοματοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και την απόδειξη της ακεραιότητας των δεδομένων.

π.χ. Για επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία, υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση, διαχείριση και εγγραφή εγγράφων.

Πληροφορίες για το Έργο

Το έργο αφορά την ανάπτυξη υποδομής της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain (EBSI) για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.. Μία από τις πρώτες ενέργειες είναι η εγκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού κόμβου EBSI σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται για την έκδοση 1. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθούν επίσης σε εφαρμογή τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση στην έκδοση 2. Η εγκατάσταση και η αναβάθμιση της υποδομής έχει ήδη πραγματοποιηθεί Εκτός από την εγκατάσταση του κόμβου, μια σειρά διεργασιών θα πραγματοποιηθούν οι οποίες αφορούν την ομαλή λειτουργία του κόμβου.

Η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό για το οποίο θα υιοθετηθούν όλες οι τυπικές βιομηχανικές πρακτικές. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί μια σειρά αναλυτικών στοιχείων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά εργαλεία για την παρακολούθηση των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών ασφάλειας.

Το παρών έργο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πιλοτικής υπόθεσης χρήσης (use case) που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του κόμβου EBSI. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση των Πτυχίων/Διπλωμάτων και στην περίπτωση που ένας πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα χρειαστεί να υποβάλει αίτηση στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, για την οποία το ΕΤΕΚ απαιτεί την απόδειξη εγκυρότητας του διπλώματος το οποίο κατέχει ο πολίτης στο Πορτοφόλι EBSI. Έχουν εντοπιστεί μια σειρά από καλά ενορχηστρωμένα βήματα για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής αυτής της περίπτωσης χρήσης.

Από τη στιγμή που το πτυχίο του πολίτη εισάγεται μέσα στο πορτοφόλι του χρήστη απευθείας από το Πανεπιστήμιο και δε μπορεί να τροποποιηθεί η διαδικασία έγκρισης, η διαδικασία ελέγχου του ΕΤΕΚ γίνεται ευκολότερη και συντομότερη.

Στη συνέχεια, στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος η Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος θα προστεθεί στο Ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε χρήστη, διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση από εταιρείες που επιθυμούν να εργοδοτήσουν το εν λόγω άτομο ως μηχανικό.

Η κοινοπραξία συνεργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή και ανάλυση των αντίστοιχων απαιτήσεων.

Στο έργο CY-EBSI συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:


  · Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos (Συντονιστικός φορέας)

  · Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

  · AC Goldman Solutions & Services

  · Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

  Το Έργο CY-EBSI χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση Συνδέοντας της Ευρώπη» (Connecting Europe Facility, CEF)

  Εκδήλωση Παρουσίασης Έργου, 18 Μαρτίου 2022:

Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα έγινε στις 18 Μαρτίου 2022 στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με θέμα "Η σημασία της τεχνολογίας blockchain στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση". Την ημερίδα άνοιξε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος. Οι κύριοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος, Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία, ο Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής, RTD Talos Ltd, ο Δρ. Κλείτος Χριστοδούλου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Γιώργος Αντωνίου, Technical Project Manager, Γιώργος Κωνσταντίνου, Architect and Development Lead, της AC Goldman Solutions & Services GSS Ltd και ο Daniël Du Seuil, Convenor, ESSIF - EBSI στο EBP και μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου και δημόσιου διαλόγου Blockchain. Κατά την διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν θέματα όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση και ο ρόλος του blockchain, η αποκεντρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, το πλάνο σχεδιασμού χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τεχνολογίες blockchain, το Ευρωπαϊκό έργο CYEBSI, η υποδομή που δημιουργήθηκε και οι δυνατότητες που παρέχει καθώς και η πιλοτική ανάπτυξη περίπτωσης χρήσης διπλώματος σε συνεργασία με ΕΤΕΚ και GUnet (EBSI - Early Adopters Program). Τέλος, η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις από το κοινό.

Διαδικτυακά Σεμινάρια Έργου CY-EBSI:
Σεμινάριο 1: Χαιρετισμός Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Φίλιππου Χατζηζαχαρία και παρουσίαση του Έργου CY-EBSI

Σεμινάριο 2: The EBSI ecosystem, for Solution Providers, Analysts, Developers and Business Innovators

Σεμινάριο 3: Παρουσίαση Στόχων, Τεχνολογίας και Υποδομής


CY-EBSI Newsletters:


 Newsletter 1.pdf

 CY EBSI NEWSLETTER2 eng.pdf

 CY EBSI NEWSLETTER2.pdf

 CY EBSI NEWSLETTER 3 greek.pdf

 CY EBSI NEWSLETTER3 ENG 2023.pdf