logo


Οι Αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

• Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής ψηφιακής πολιτικής και στρατηγικής και η συμμετοχή στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής

• Η χάραξη, ο συντονισμός και η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και καινοτομία και η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας

• Η εξειδίκευση και η εφαρμογή πολιτικής στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία

• Η διαμόρφωση και ο συντονισμός της υλοποίησης εθνικού ευρυζωνικού πλάνου

• Η πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας